استقبال از پیکر 55 شهید تازه تفحص شده در اهواز

استقبال از پیکر 55 شهید تازه تفحص شده در اهواز
مراسم استقبال از پیکر پاک 55 شهید تازه تفحص شده با حضور مردم ولایت‌مدار اهواز روز دوشنبه 27 آذرماه در یادمان معراج شهدا برگزار می‌شود.

استقبال از پیکر 55 شهید تازه تفحص شده در اهواز

مراسم استقبال از پیکر پاک 55 شهید تازه تفحص شده با حضور مردم ولایت‌مدار اهواز روز دوشنبه 27 آذرماه در یادمان معراج شهدا برگزار می‌شود.
استقبال از پیکر 55 شهید تازه تفحص شده در اهواز