استمداد مدیران مدارس از دانش‌آموزان: لطفا «کیسه نمک و گونی» بیاورید+تصاویر

استمداد مدیران مدارس از دانش‌آموزان: لطفا «کیسه نمک و گونی» بیاورید+تصاویر
امروز تعدادی از مدارس شهرستان‌های استان تهران تعطیل هستند و برخی مدارس هم که دایرند، آماده حضور دانش‌آموزان نیستند؛ مدیران بعضی مدارس از دانش‌آموزان‌شان خواسته‌اند کیسه نمک، گونی پارچه‌ای و بطری آب به مدرسه بیاورند.

استمداد مدیران مدارس از دانش‌آموزان: لطفا «کیسه نمک و گونی» بیاورید+تصاویر

امروز تعدادی از مدارس شهرستان‌های استان تهران تعطیل هستند و برخی مدارس هم که دایرند، آماده حضور دانش‌آموزان نیستند؛ مدیران بعضی مدارس از دانش‌آموزان‌شان خواسته‌اند کیسه نمک، گونی پارچه‌ای و بطری آب به مدرسه بیاورند.
استمداد مدیران مدارس از دانش‌آموزان: لطفا «کیسه نمک و گونی» بیاورید+تصاویر