اظهارات ظریف در حاشیه بازدید از سفارت ایران در باکو

اظهارات ظریف در حاشیه بازدید از سفارت ایران در باکو
ایرنا نوشت: وزیر امورخارجه کشورمان گفت : ایران ، جمهوری آذربایجان و ترکیه مسائل مربوط به حوزه های مختلف شامل مشورت های سیاسی ، مقابله با تروریسم و همکاری های اقتصادی را بصورت سه جانبه دنبال می کنند.

اظهارات ظریف در حاشیه بازدید از سفارت ایران در باکو

ایرنا نوشت: وزیر امورخارجه کشورمان گفت : ایران ، جمهوری آذربایجان و ترکیه مسائل مربوط به حوزه های مختلف شامل مشورت های سیاسی ، مقابله با تروریسم و همکاری های اقتصادی را بصورت سه جانبه دنبال می کنند.
اظهارات ظریف در حاشیه بازدید از سفارت ایران در باکو