اعتراض فلسطینی‌ها، وزیر صهیونیست را فراری داد

اعتراض فلسطینی‌ها، وزیر صهیونیست را فراری داد
پلیس رژیم صهیونیستی می‌گوید وزیر امنیت داخلی که به یکی از روستاهای مجاور قدس رفته بود، با «یک معجزه» از اعتراضات فلسطینیان جان سالم به در برد.

اعتراض فلسطینی‌ها، وزیر صهیونیست را فراری داد

پلیس رژیم صهیونیستی می‌گوید وزیر امنیت داخلی که به یکی از روستاهای مجاور قدس رفته بود، با «یک معجزه» از اعتراضات فلسطینیان جان سالم به در برد.
اعتراض فلسطینی‌ها، وزیر صهیونیست را فراری داد