اعلام دلیل ناتمام ماندن بازی تراکتورسازی و پیکان/ یک تکل خشن و سنگ پرانی هواداران!

اعلام دلیل ناتمام ماندن بازی تراکتورسازی و پیکان/ یک تکل خشن و سنگ پرانی هواداران!
سرپرست تیم فوتبال پیکان می‌گوید هواداران تراکتورسازی با سنگ سر علی حمودی را شکستند اما رئیس کانون هواداران تراکتورسازی این ادعا را رد می‌کند!

اعلام دلیل ناتمام ماندن بازی تراکتورسازی و پیکان/ یک تکل خشن و سنگ پرانی هواداران!

سرپرست تیم فوتبال پیکان می‌گوید هواداران تراکتورسازی با سنگ سر علی حمودی را شکستند اما رئیس کانون هواداران تراکتورسازی این ادعا را رد می‌کند!
اعلام دلیل ناتمام ماندن بازی تراکتورسازی و پیکان/ یک تکل خشن و سنگ پرانی هواداران!

موسیقی