اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-قم و محور کندوان/ کمترین ترافیک بین ساعات ۴ تا ۵ صبح

اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-قم و محور کندوان/ کمترین ترافیک بین ساعات ۴ تا ۵ صبح
تردد در محور کرج-چالوس از تونل کندوان‌ تا میدان امیرکبیر‌ شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ به دلیل اجرای عملیات بهسازی در کیلومتر صفر تا ۷۵ با احتیاط انجام می‌شود.

اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-قم و محور کندوان/ کمترین ترافیک بین ساعات ۴ تا ۵ صبح

تردد در محور کرج-چالوس از تونل کندوان‌ تا میدان امیرکبیر‌ شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ به دلیل اجرای عملیات بهسازی در کیلومتر صفر تا ۷۵ با احتیاط انجام می‌شود.
اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-قم و محور کندوان/ کمترین ترافیک بین ساعات ۴ تا ۵ صبح