اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های تهران-شمال/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور تهران-مشهد

اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های تهران-شمال/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور تهران-مشهد
تردد موتور‌سیکلت از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه تا ساعت ۶ روز شنبه ۲۳ دی‌ماه از محورهای کرج-چالوس‌، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.

اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های تهران-شمال/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور تهران-مشهد

تردد موتور‌سیکلت از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه تا ساعت ۶ روز شنبه ۲۳ دی‌ماه از محورهای کرج-چالوس‌، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.
اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های تهران-شمال/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور تهران-مشهد