اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ ترافیک جاده‌ها کمتر شد

اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ ترافیک جاده‌ها کمتر شد
در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۶ تا ۲۴ روز جمعه هفته جاری از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود، همچنین تردد انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس و تردد‌ تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.

اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ ترافیک جاده‌ها کمتر شد

در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۶ تا ۲۴ روز جمعه هفته جاری از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود، همچنین تردد انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس و تردد‌ تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.
اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ ترافیک جاده‌ها کمتر شد