افتخاری: لیست شفاهی شفر را قبول نکردم/ مهاجم مدنظر ما جامائیکایی نیست

افتخاری: لیست شفاهی شفر را قبول نکردم/ مهاجم مدنظر ما جامائیکایی نیست
مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: «شفر» لیست شفاهی به من داده ولی من قبول نکردم و از او خواستم کتبا نفراتی را که نمی‌خواهد معرفی کند.

افتخاری: لیست شفاهی شفر را قبول نکردم/ مهاجم مدنظر ما جامائیکایی نیست

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: «شفر» لیست شفاهی به من داده ولی من قبول نکردم و از او خواستم کتبا نفراتی را که نمی‌خواهد معرفی کند.
افتخاری: لیست شفاهی شفر را قبول نکردم/ مهاجم مدنظر ما جامائیکایی نیست