افت فروش کمتر از 50 درصد سینماها/ فروش «قاتل اهلی» از 2 میلیارد عبور کرد

افت فروش کمتر از 50 درصد سینماها/ فروش «قاتل اهلی» از 2 میلیارد عبور کرد
فروش فیلم‌های سینمایی در شب یلدا و پس از زلزله تهران با افت بیش از 50 درصد مواجه شد .

افت فروش کمتر از 50 درصد سینماها/ فروش «قاتل اهلی» از 2 میلیارد عبور کرد

فروش فیلم‌های سینمایی در شب یلدا و پس از زلزله تهران با افت بیش از 50 درصد مواجه شد .
افت فروش کمتر از 50 درصد سینماها/ فروش «قاتل اهلی» از 2 میلیارد عبور کرد