افزایش آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ/ سرمای هشت درجه زیر صفر در کرمان

افزایش آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ/ سرمای هشت درجه زیر صفر در کرمان
امروز و فردا در نیمه غربی کشور جوی پایدار حاکم است که با توجه به سکون نسبی هوا، افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت را به همراه خواهد داشت، این وضعیت در روز سه‌شنبه در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز نیز تداوم دارد.

افزایش آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ/ سرمای هشت درجه زیر صفر در کرمان

امروز و فردا در نیمه غربی کشور جوی پایدار حاکم است که با توجه به سکون نسبی هوا، افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت را به همراه خواهد داشت، این وضعیت در روز سه‌شنبه در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز نیز تداوم دارد.
افزایش آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ/ سرمای هشت درجه زیر صفر در کرمان