افزایش آلودگی هوا عامل وضع ناسالم برای همه گروه‌ها/ ورود سامانه بارشی به کشور از اواسط هفته

افزایش آلودگی هوا عامل وضع ناسالم برای همه گروه‌ها/ ورود سامانه بارشی به کشور از اواسط هفته
انباشت‌ آلاینده‌ها در هوای شهرهای صنعتی بزرگ‌ نظیر تهران، کرج، اصفهان، اراک، تبریز و مشهد، از امروز به دلیل سکون نسبی جو، به تدریج زیادتر می‌شود و شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها پدید می‌آید.

افزایش آلودگی هوا عامل وضع ناسالم برای همه گروه‌ها/ ورود سامانه بارشی به کشور از اواسط هفته

انباشت‌ آلاینده‌ها در هوای شهرهای صنعتی بزرگ‌ نظیر تهران، کرج، اصفهان، اراک، تبریز و مشهد، از امروز به دلیل سکون نسبی جو، به تدریج زیادتر می‌شود و شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها پدید می‌آید.
افزایش آلودگی هوا عامل وضع ناسالم برای همه گروه‌ها/ ورود سامانه بارشی به کشور از اواسط هفته