افزایش قطعی قیمت‌ حامل ‌های انرژی کلید خورد/ احتمال اجرا از آخر امسال

افزایش قطعی قیمت‌ حامل ‌های انرژی کلید خورد/ احتمال اجرا از آخر امسال
مستندات لایحه بودجه 97 نشان می دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از این محل پیش‌بینی کرده است؛ اما بنا به متن تبصره 18، احتمال اجرای آن در پایان سال جاری وجود دارد.

افزایش قطعی قیمت‌ حامل ‌های انرژی کلید خورد/ احتمال اجرا از آخر امسال

مستندات لایحه بودجه 97 نشان می دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از این محل پیش‌بینی کرده است؛ اما بنا به متن تبصره 18، احتمال اجرای آن در پایان سال جاری وجود دارد.
افزایش قطعی قیمت‌ حامل ‌های انرژی کلید خورد/ احتمال اجرا از آخر امسال