افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار/ توزیع تخم‌مرغ تنظیم بازار ی فردا در میادین آغاز می‌شود

افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار/ توزیع تخم‌مرغ تنظیم بازار ی فردا در میادین آغاز می‌شود
رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن گفت: با توجه به افزایش تقاضا، قیمت تخم‌مرغ در بازار افزایش داشته است، بر همین اساس از فردا توزیع تخم‌مرغ شانه‌ای زیر ۱۲ هزار تومان در سازمان میادین آغاز می‌شود.

افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار/ توزیع تخم‌مرغ تنظیم بازار ی فردا در میادین آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن گفت: با توجه به افزایش تقاضا، قیمت تخم‌مرغ در بازار افزایش داشته است، بر همین اساس از فردا توزیع تخم‌مرغ شانه‌ای زیر ۱۲ هزار تومان در سازمان میادین آغاز می‌شود.
افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار/ توزیع تخم‌مرغ تنظیم بازار ی فردا در میادین آغاز می‌شود