افزایش نرخ رسمی ۳۱ ارز+جدول

افزایش نرخ رسمی ۳۱ ارز+جدول
نرخ رسمی هر یک دلار در بازار بانکی ایران امروز با ۲۹ ریال افزایش به ۳۳۸۳۴ ریال و پوند با ۱۴ ریال افزایش به ۴۵۲۴۵ ریال رسید.

افزایش نرخ رسمی ۳۱ ارز+جدول

نرخ رسمی هر یک دلار در بازار بانکی ایران امروز با ۲۹ ریال افزایش به ۳۳۸۳۴ ریال و پوند با ۱۴ ریال افزایش به ۴۵۲۴۵ ریال رسید.
افزایش نرخ رسمی ۳۱ ارز+جدول