افزایش ۱۴ تومانی بهای دلار/ سکه یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان+جدول

افزایش ۱۴ تومانی بهای دلار/ سکه یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان+جدول
در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با ۳ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و دلار با رشد ۱۴ تومانی ۴۱۹۵ تومان فروخته شد.

افزایش ۱۴ تومانی بهای دلار/ سکه یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان+جدول

در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با ۳ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و دلار با رشد ۱۴ تومانی ۴۱۹۵ تومان فروخته شد.
افزایش ۱۴ تومانی بهای دلار/ سکه یک میلیون و ۳۹۵ هزار تومان+جدول