افزایش ۷۱۳ واحدی شاخص کل بورس/ اقبال خریداران حقیقی‌ به سهام پالایشی‌ها

افزایش ۷۱۳ واحدی شاخص کل بورس/ اقبال خریداران حقیقی‌ به سهام پالایشی‌ها
معامله‌گران بورس تهران امروز شاهد ثبت رکورد جدید شاخص کل بورس و ورود به کانال ۹۷ هزار واحدی بودند. عرضه سهام حقوقی‌ها با اقبال معامله‌گران حقیقی در گروه پالایشی‌ و پتروشیمی همراه شد.

افزایش ۷۱۳ واحدی شاخص کل بورس/ اقبال خریداران حقیقی‌ به سهام پالایشی‌ها

معامله‌گران بورس تهران امروز شاهد ثبت رکورد جدید شاخص کل بورس و ورود به کانال ۹۷ هزار واحدی بودند. عرضه سهام حقوقی‌ها با اقبال معامله‌گران حقیقی در گروه پالایشی‌ و پتروشیمی همراه شد.
افزایش ۷۱۳ واحدی شاخص کل بورس/ اقبال خریداران حقیقی‌ به سهام پالایشی‌ها