افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان در ۸ ماهه امسال/ استقرار در مرزها و بنادر اولویت‌ ناجاست

افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان در ۸ ماهه امسال/ استقرار در مرزها و بنادر اولویت‌ ناجاست
رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان در 8 ماهه امسال خبرداد و گفت: استقرار در مرزها و بنادر یکی از اولویت‌های مهم ناجاست که باید با گمرک و سایر سازمان‌ها در این زمینه به تفاهم برسیم.

افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان در ۸ ماهه امسال/ استقرار در مرزها و بنادر اولویت‌ ناجاست

رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان در 8 ماهه امسال خبرداد و گفت: استقرار در مرزها و بنادر یکی از اولویت‌های مهم ناجاست که باید با گمرک و سایر سازمان‌ها در این زمینه به تفاهم برسیم.
افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده‌های بالای 500 میلیون تومان در ۸ ماهه امسال/ استقرار در مرزها و بنادر اولویت‌ ناجاست