اقدام ترامپ درباره قدس، زمینه‌ساز ناآرامی در منطقه است

اقدام ترامپ درباره قدس، زمینه‌ساز ناآرامی در منطقه است
وزارت خارجه دولت آلمان اعلام کرد که تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی می‌تواند زمینه‌ای برای بروز ناآرامی در این منطقه شود.

اقدام ترامپ درباره قدس، زمینه‌ساز ناآرامی در منطقه است

وزارت خارجه دولت آلمان اعلام کرد که تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی می‌تواند زمینه‌ای برای بروز ناآرامی در این منطقه شود.
اقدام ترامپ درباره قدس، زمینه‌ساز ناآرامی در منطقه است