الجزیره: «علی عبدالله صالح» خواستار میانجی‌گری ایران و حزب‌الله شده است

الجزیره: «علی عبدالله صالح» خواستار میانجی‌گری ایران و حزب‌الله شده است
منابع آگاه اعلام کردند رئیس‌جمهور پیشین یمن برای حل اختلافات با انصارالله، از ایران و حزب‌الله خواسته در این باره وساطت کنند.

الجزیره: «علی عبدالله صالح» خواستار میانجی‌گری ایران و حزب‌الله شده است

منابع آگاه اعلام کردند رئیس‌جمهور پیشین یمن برای حل اختلافات با انصارالله، از ایران و حزب‌الله خواسته در این باره وساطت کنند.
الجزیره: «علی عبدالله صالح» خواستار میانجی‌گری ایران و حزب‌الله شده است