القیاره در جنوب موصل عراق، در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

القیاره در جنوب موصل عراق، در آستانه آزادی کامل قرار گرفت
یک منبع امنیتی در عراق ضمن بیان اینکه عملیات نهایی در القیاره از بامداد امروز آغاز شده و پیشروی خوبی داشته، اعلام کرد که ارتش بزودی مرکز بخش القیاره در جنوب موصل را آزاد خواهد کرد.

القیاره در جنوب موصل عراق، در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

یک منبع امنیتی در عراق ضمن بیان اینکه عملیات نهایی در القیاره از بامداد امروز آغاز شده و پیشروی خوبی داشته، اعلام کرد که ارتش بزودی مرکز بخش القیاره در جنوب موصل را آزاد خواهد کرد.
القیاره در جنوب موصل عراق، در آستانه آزادی کامل قرار گرفت

خبرگزاری مهر