المسیره از حمله موشکی ارتش یمن به مواضع عربستان در جیزان خبر داد

المسیره از حمله موشکی ارتش یمن به مواضع عربستان در جیزان خبر داد
منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با موشک بالستیک مواضع عربستان سعودی در «جیزان» را هدف قرار داده است.

المسیره از حمله موشکی ارتش یمن به مواضع عربستان در جیزان خبر داد

منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با موشک بالستیک مواضع عربستان سعودی در «جیزان» را هدف قرار داده است.
المسیره از حمله موشکی ارتش یمن به مواضع عربستان در جیزان خبر داد