الهام از اختاپوس برای ساخت نسل جدید ربات‌ها

الهام از اختاپوس برای ساخت نسل جدید ربات‌ها
ایرنا نوشت: محققان با استفاده از مواد اولیه نرم، روباتی به شکل اختاپوس ساختند که عملکرد آن کاملا خودکار است و هیچ نیازی به ابزارهای کنترل کننده ندارد.

الهام از اختاپوس برای ساخت نسل جدید ربات‌ها

ایرنا نوشت: محققان با استفاده از مواد اولیه نرم، روباتی به شکل اختاپوس ساختند که عملکرد آن کاملا خودکار است و هیچ نیازی به ابزارهای کنترل کننده ندارد.
الهام از اختاپوس برای ساخت نسل جدید ربات‌ها

میهن دانلود