الهیان: دیپلمات‌های انقلابی تربیت کنیم/وزارت خارجه نیازمند تحول ساختاری/باید از بدعهدی‌های گذشته آمریکا درس می‌گرفتیم

الهیان: دیپلمات‌های انقلابی تربیت کنیم/وزارت خارجه نیازمند تحول ساختاری/باید از بدعهدی‌های گذشته آمریکا درس می‌گرفتیم
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه خوش‌بینی بیش از حد دولت به آمریکا و غرب، تبعات منفی برای کشور داشت، گفت: متأسفانه بعد از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز تحول محسوسی در معیشت مردم دیده نمی‌شود.

الهیان: دیپلمات‌های انقلابی تربیت کنیم/وزارت خارجه نیازمند تحول ساختاری/باید از بدعهدی‌های گذشته آمریکا درس می‌گرفتیم

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه خوش‌بینی بیش از حد دولت به آمریکا و غرب، تبعات منفی برای کشور داشت، گفت: متأسفانه بعد از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز تحول محسوسی در معیشت مردم دیده نمی‌شود.
الهیان: دیپلمات‌های انقلابی تربیت کنیم/وزارت خارجه نیازمند تحول ساختاری/باید از بدعهدی‌های گذشته آمریکا درس می‌گرفتیم

دانلود فیلم خارجی