اما و اگرهای تصویب طرح اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت

اما و اگرهای تصویب طرح اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر گفت: اگر طرح اخذ عوارض در برخی بزرگراه‌های شهر تهران با موافقت اعضای شورا روبه‌رو شود، مطالعه شهرداری بر روی آن آغاز خواهد شد.

اما و اگرهای تصویب طرح اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر گفت: اگر طرح اخذ عوارض در برخی بزرگراه‌های شهر تهران با موافقت اعضای شورا روبه‌رو شود، مطالعه شهرداری بر روی آن آغاز خواهد شد.
اما و اگرهای تصویب طرح اخذ عوارض در بزرگراه‌های پایتخت