امیرعبداللهیان از عوامل پشت پرده کودتای ترکیه رونمایی کرد

امیرعبداللهیان از عوامل پشت پرده کودتای ترکیه رونمایی کرد
ایرنا نوشت: خبرگزاری روسی اسپوتنیک به نقل از امیرعبداللهیان نوشت: در ماجرای کودتای ناموفق ترکیه باید بگویم شخصا معتقدم آمریکایی ها به نوعی پشت این کودتا قرار داشتند.

امیرعبداللهیان از عوامل پشت پرده کودتای ترکیه رونمایی کرد

ایرنا نوشت: خبرگزاری روسی اسپوتنیک به نقل از امیرعبداللهیان نوشت: در ماجرای کودتای ناموفق ترکیه باید بگویم شخصا معتقدم آمریکایی ها به نوعی پشت این کودتا قرار داشتند.
امیرعبداللهیان از عوامل پشت پرده کودتای ترکیه رونمایی کرد

خبر جدید