انتشار اثر «یا رسول‌الله(ص)» همزمان با هفته وحدت+فیلم

انتشار اثر «یا رسول‌الله(ص)» همزمان با هفته وحدت+فیلم
همزمان با آغاز هفته وحدت اثر «یا رسول‌الله(ص)» توسط گروه محمد رسول‌الله(ص) منتشر شد.

انتشار اثر «یا رسول‌الله(ص)» همزمان با هفته وحدت+فیلم

همزمان با آغاز هفته وحدت اثر «یا رسول‌الله(ص)» توسط گروه محمد رسول‌الله(ص) منتشر شد.
انتشار اثر «یا رسول‌الله(ص)» همزمان با هفته وحدت+فیلم