انتشار فهرست کرملین، تلاش دیگر آمریکا برای پنهان کردن مشکلات داخلی است

انتشار فهرست کرملین، تلاش دیگر آمریکا برای پنهان کردن مشکلات داخلی است
رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به انتشار فهرست کرملین از جانب آمریکا اعلام کرد که این اقدام به منظور پنهان کردن مشکلات داخلی آمریکا صورت گرفته است.

انتشار فهرست کرملین، تلاش دیگر آمریکا برای پنهان کردن مشکلات داخلی است

رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به انتشار فهرست کرملین از جانب آمریکا اعلام کرد که این اقدام به منظور پنهان کردن مشکلات داخلی آمریکا صورت گرفته است.
انتشار فهرست کرملین، تلاش دیگر آمریکا برای پنهان کردن مشکلات داخلی است