انصارالله را به ایران ربط دهید و از ذکر «مخلوع» برای عبدالله صالح پرهیز کنید

انصارالله را به ایران ربط دهید و از ذکر «مخلوع» برای عبدالله صالح پرهیز کنید
افشاگر معروف سعودی فاش کرد که مشاور رسانه‌ای ولی‌عهد عربستان از نیروهای سایبری و رسانه‌ای این کشور خواسته برای حمایت از رئیس جمهور سابق یمن، نیروهای انصارالله را «شبه نظامیان ایران» معرفی کند.

انصارالله را به ایران ربط دهید و از ذکر «مخلوع» برای عبدالله صالح پرهیز کنید

افشاگر معروف سعودی فاش کرد که مشاور رسانه‌ای ولی‌عهد عربستان از نیروهای سایبری و رسانه‌ای این کشور خواسته برای حمایت از رئیس جمهور سابق یمن، نیروهای انصارالله را «شبه نظامیان ایران» معرفی کند.
انصارالله را به ایران ربط دهید و از ذکر «مخلوع» برای عبدالله صالح پرهیز کنید