انهدام چندین خودروی نظامی عربستان به دست نیروهای یمنی

انهدام چندین خودروی نظامی عربستان به دست نیروهای یمنی
نیروهای ارتش یمن و انصارالله در واکنشی انتقام‌جویانه و در پاسخ به ادامه تجاوزات سعودی، مواضع نظامی عربستان در مناطق مرزی دو کشور را هدف قرار دادند.

انهدام چندین خودروی نظامی عربستان به دست نیروهای یمنی

نیروهای ارتش یمن و انصارالله در واکنشی انتقام‌جویانه و در پاسخ به ادامه تجاوزات سعودی، مواضع نظامی عربستان در مناطق مرزی دو کشور را هدف قرار دادند.
انهدام چندین خودروی نظامی عربستان به دست نیروهای یمنی