انهدام چند باند مسلحانه حمل و قاچاق مواد مخدر/ مصادره اموال و دارایی قاچاقچیان

انهدام چند باند مسلحانه حمل و قاچاق مواد مخدر/ مصادره اموال و دارایی قاچاقچیان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضا و انهدام چندین باند کلان حمل مسلحانه مواد مخدر و توقیف 22 دستگاه خودرو از قاچاقچیان اصلی و بین المللی خبر داد.

انهدام چند باند مسلحانه حمل و قاچاق مواد مخدر/ مصادره اموال و دارایی قاچاقچیان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضا و انهدام چندین باند کلان حمل مسلحانه مواد مخدر و توقیف 22 دستگاه خودرو از قاچاقچیان اصلی و بین المللی خبر داد.
انهدام چند باند مسلحانه حمل و قاچاق مواد مخدر/ مصادره اموال و دارایی قاچاقچیان