اهانت‌کنندگان به قرآن کریم منتظر پاسخ محکم ملت ایران اسلامی باشند

اهانت‌کنندگان به قرآن کریم منتظر پاسخ محکم ملت ایران اسلامی باشند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: دشمن در مازندران به اهداف خود نرسید و با اهانت به مقدسات به‌دنبال عقده‌گشایی است اما در فرصت مناسب مردم دیار علویان پاسخ آنها را خواهند داد.

اهانت‌کنندگان به قرآن کریم منتظر پاسخ محکم ملت ایران اسلامی باشند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: دشمن در مازندران به اهداف خود نرسید و با اهانت به مقدسات به‌دنبال عقده‌گشایی است اما در فرصت مناسب مردم دیار علویان پاسخ آنها را خواهند داد.
اهانت‌کنندگان به قرآن کریم منتظر پاسخ محکم ملت ایران اسلامی باشند