اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثه

اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثه
ایرنا نوشت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین واکنش نسبت به ترور سفیر ترکیه در آنکارا گفت: این اقدام تروریستی یک حمله علیه دولت و ملت ترکیه و علیه روابط دوستی ترکیه و روسیه است.

اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثه

ایرنا نوشت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین واکنش نسبت به ترور سفیر ترکیه در آنکارا گفت: این اقدام تروریستی یک حمله علیه دولت و ملت ترکیه و علیه روابط دوستی ترکیه و روسیه است.
اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثه