ایران به ایتالیا تسلیت گفت

ایران به ایتالیا تسلیت گفت
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از وقوع زلزله در مناطق مرکزی ایتالیا کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این کشور را تسلیت گفت.

ایران به ایتالیا تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از وقوع زلزله در مناطق مرکزی ایتالیا کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این کشور را تسلیت گفت.
ایران به ایتالیا تسلیت گفت

شبکه خانگی