ایفای نقش «محسن تنابنده» در نقش یک افغان/ غیبت «شکستن 20 استخوان همزمان» در جشنواره فیلم فجر

ایفای نقش «محسن تنابنده» در نقش یک افغان/ غیبت «شکستن 20 استخوان همزمان» در جشنواره فیلم فجر
مهدی موسوی طراح صحنه گفت: با توجه به خواندن برخی از فیلمنامه‌های آثار حاضر در جشنواره، جشنواره امسال فیلم «شکستن 20 استخوان همزمان» است. این فیلم به لحاظ قصه، محتوا و اجرا بی‌نظیر بود.

ایفای نقش «محسن تنابنده» در نقش یک افغان/ غیبت «شکستن 20 استخوان همزمان» در جشنواره فیلم فجر

مهدی موسوی طراح صحنه گفت: با توجه به خواندن برخی از فیلمنامه‌های آثار حاضر در جشنواره، جشنواره امسال فیلم «شکستن 20 استخوان همزمان» است. این فیلم به لحاظ قصه، محتوا و اجرا بی‌نظیر بود.
ایفای نقش «محسن تنابنده» در نقش یک افغان/ غیبت «شکستن 20 استخوان همزمان» در جشنواره فیلم فجر