ایندیپندنت بازنده‌ترین چهره سال خاورمیانه را معرفی کرد

ایندیپندنت بازنده‌ترین چهره سال خاورمیانه را معرفی کرد
ایرنا نوشت: روزنامه ایندیپندنت انگلیس در مقاله ای نوشت : محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به لحاظ شکست های پیاپی در تصمیماتش به خصوص در مورد سوریه، یمن و قطر چهره سال خاورمیانه است.

ایندیپندنت بازنده‌ترین چهره سال خاورمیانه را معرفی کرد

ایرنا نوشت: روزنامه ایندیپندنت انگلیس در مقاله ای نوشت : محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به لحاظ شکست های پیاپی در تصمیماتش به خصوص در مورد سوریه، یمن و قطر چهره سال خاورمیانه است.
ایندیپندنت بازنده‌ترین چهره سال خاورمیانه را معرفی کرد