اینفوگرافیک | سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای توسعه بندر چابهار

اینفوگرافیک | سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای توسعه بندر چابهار
پس از افتتاح فاز نخست توسعه بندربهشتی چابهار در دوازدهم آذر ماه 1396، قابلیت پهلوگیری کشتی‌های صد هزار تنی در این بندر ایجاد شده است. برای آماده‌سازی و تجهیزات فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار در مجموع یک میلیارد دلار هزینه شده است.

اینفوگرافیک | سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای توسعه بندر چابهار

پس از افتتاح فاز نخست توسعه بندربهشتی چابهار در دوازدهم آذر ماه 1396، قابلیت پهلوگیری کشتی‌های صد هزار تنی در این بندر ایجاد شده است. برای آماده‌سازی و تجهیزات فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار در مجموع یک میلیارد دلار هزینه شده است.
اینفوگرافیک | سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای توسعه بندر چابهار