بارزانی: همه‌پرسی تمام شد/ به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم

بارزانی: همه‌پرسی تمام شد/ به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم
نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق تأکید کرد که به رأی دادگاه قانون اساسی عراق که علیه همه‌پرسی صادر شده احترام می‌گذارد.

بارزانی: همه‌پرسی تمام شد/ به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم

نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق تأکید کرد که به رأی دادگاه قانون اساسی عراق که علیه همه‌پرسی صادر شده احترام می‌گذارد.
بارزانی: همه‌پرسی تمام شد/ به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم