بارش برف در محورهای هراز و فیروزکوه/ جاده‌های کوهستانی لغزنده است

بارش برف در محورهای هراز و فیروزکوه/ جاده‌های کوهستانی لغزنده است
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران از بارش برف در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: محورهای کوهستانی شرق استان تهران لغزنده است.

بارش برف در محورهای هراز و فیروزکوه/ جاده‌های کوهستانی لغزنده است

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران از بارش برف در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: محورهای کوهستانی شرق استان تهران لغزنده است.
بارش برف در محورهای هراز و فیروزکوه/ جاده‌های کوهستانی لغزنده است