بازار طلا در انتظار سیگنال‌های تازه از فدرال‌رزرو

بازار طلا در انتظار سیگنال‌های تازه از فدرال‌رزرو
اقتصادنیوز نوشت: پس از رسیدن به پایین‌ترین قیمت دو هفته‌ اخیر (در جلسه گذشته)، قیمت طلا در معاملات اولیه روز سه‌شنبه تثبیت شد. این در حالی است که بازار به دنبال سرنخ‌های بیشتری از جلسه فدرال‌رزرو در این هفته در خصوص افزایش نرخ بهره است.

بازار طلا در انتظار سیگنال‌های تازه از فدرال‌رزرو

اقتصادنیوز نوشت: پس از رسیدن به پایین‌ترین قیمت دو هفته‌ اخیر (در جلسه گذشته)، قیمت طلا در معاملات اولیه روز سه‌شنبه تثبیت شد. این در حالی است که بازار به دنبال سرنخ‌های بیشتری از جلسه فدرال‌رزرو در این هفته در خصوص افزایش نرخ بهره است.
بازار طلا در انتظار سیگنال‌های تازه از فدرال‌رزرو

نفت آموزش پرورش دولتی