بازداشت یک فرد در آمریکا به اتهام تلاش برای حمله تروریستی

بازداشت یک فرد در آمریکا به اتهام تلاش برای حمله تروریستی
پلیس آمریکا یک مرد را به اتهام تلاش برای حمله تروریستی به جشن کریسمس در سان‌فرانسیسکو، بازداشت کرد.

بازداشت یک فرد در آمریکا به اتهام تلاش برای حمله تروریستی

پلیس آمریکا یک مرد را به اتهام تلاش برای حمله تروریستی به جشن کریسمس در سان‌فرانسیسکو، بازداشت کرد.
بازداشت یک فرد در آمریکا به اتهام تلاش برای حمله تروریستی