بازدید رئیس قوه قضائیه از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

بازدید رئیس قوه قضائیه از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب
رئیس قوه قضائیه صبح سه شنبه پس از ورود به کرمانشاه، از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب بازدید کرد.

بازدید رئیس قوه قضائیه از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

رئیس قوه قضائیه صبح سه شنبه پس از ورود به کرمانشاه، از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب بازدید کرد.
بازدید رئیس قوه قضائیه از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب