بازگشت عمو قناد به تلویزیون/ طرح برنامه تازه برای کودکان

بازگشت عمو قناد به تلویزیون/ طرح برنامه تازه برای کودکان
«مجید قناد» گفت: به تازگی طرحی را برای ساخت برنامه کودک و نوجوان به سازمان صدا و سیما ارائه دادم و منتظر دریافت پاسخ از سمت مدیران هستم.

بازگشت عمو قناد به تلویزیون/ طرح برنامه تازه برای کودکان

«مجید قناد» گفت: به تازگی طرحی را برای ساخت برنامه کودک و نوجوان به سازمان صدا و سیما ارائه دادم و منتظر دریافت پاسخ از سمت مدیران هستم.
بازگشت عمو قناد به تلویزیون/ طرح برنامه تازه برای کودکان

عکس های جدید