بازگشت ٢ بازیکن به فهرست آبی‌ها و کنایه هواداران استقلال به پرسپولیسی‌ها/ عزت‌اللهی تماشاگر شد+عکس

بازگشت ٢ بازیکن به فهرست آبی‌ها و کنایه هواداران استقلال به پرسپولیسی‌ها/ عزت‌اللهی تماشاگر شد+عکس
محسن کریمی و بهنام برزای لحظاتی قبل از آغاز بازی استقلال و ایران‌جوان بوشهر به فهرست استقلال بازگشتند.

بازگشت ٢ بازیکن به فهرست آبی‌ها و کنایه هواداران استقلال به پرسپولیسی‌ها/ عزت‌اللهی تماشاگر شد+عکس

محسن کریمی و بهنام برزای لحظاتی قبل از آغاز بازی استقلال و ایران‌جوان بوشهر به فهرست استقلال بازگشتند.
بازگشت ٢ بازیکن به فهرست آبی‌ها و کنایه هواداران استقلال به پرسپولیسی‌ها/ عزت‌اللهی تماشاگر شد+عکس