بانک‌ها سلیقه‌ای کار می‌کنند/ نیازمند اصلاح ساختار بانک‌ها هستیم

بانک‌ها سلیقه‌ای کار می‌کنند/ نیازمند اصلاح ساختار بانک‌ها هستیم
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود، گفت: هر بانکی نباید برای خود به صورت سلیقه‌ای کار کند.

بانک‌ها سلیقه‌ای کار می‌کنند/ نیازمند اصلاح ساختار بانک‌ها هستیم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود، گفت: هر بانکی نباید برای خود به صورت سلیقه‌ای کار کند.
بانک‌ها سلیقه‌ای کار می‌کنند/ نیازمند اصلاح ساختار بانک‌ها هستیم