باید 6‌تایی‌ها را جبران کنیم/ بردن پرسپولیس از سوی نفت برای ما مهم نیست

باید 6‌تایی‌ها را جبران کنیم/ بردن پرسپولیس از سوی نفت برای ما مهم نیست
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ما در آسیا 6 گل از العین خورده‌ایم و در ادامه باید آن شکست 6 بر یک را به نوعی کنسل کنیم.

باید 6‌تایی‌ها را جبران کنیم/ بردن پرسپولیس از سوی نفت برای ما مهم نیست

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ما در آسیا 6 گل از العین خورده‌ایم و در ادامه باید آن شکست 6 بر یک را به نوعی کنسل کنیم.
باید 6‌تایی‌ها را جبران کنیم/ بردن پرسپولیس از سوی نفت برای ما مهم نیست