بدهی‌ دولت در لایحه بودجه شفاف نیست/ بودجه مجلس اضافه نشده است

بدهی‌ دولت در لایحه بودجه شفاف نیست/ بودجه مجلس اضافه نشده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جدول بدهی‌های دولت در لایحه بودجه شفاف نیست و نمی‌دانیم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی چه میزان است.

بدهی‌ دولت در لایحه بودجه شفاف نیست/ بودجه مجلس اضافه نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جدول بدهی‌های دولت در لایحه بودجه شفاف نیست و نمی‌دانیم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی چه میزان است.
بدهی‌ دولت در لایحه بودجه شفاف نیست/ بودجه مجلس اضافه نشده است