بدون روادید و گذرنامه اربعین به مهران نیایید

بدون روادید و گذرنامه اربعین به مهران نیایید
جانشین مرزبانی استان ایلام خطاب به زائران اربعین گفت: امسال به‌ هیچ‌ عنوان اجازه خروج غیرقانونی و بدون روادید به کسی داده نمی‌شود.

بدون روادید و گذرنامه اربعین به مهران نیایید

جانشین مرزبانی استان ایلام خطاب به زائران اربعین گفت: امسال به‌ هیچ‌ عنوان اجازه خروج غیرقانونی و بدون روادید به کسی داده نمی‌شود.
بدون روادید و گذرنامه اربعین به مهران نیایید