برترین‌های لیگ‌برتر مشخص شدند / مهدی طارمی مرد سال فوتبال ایران شد

برترین‌های لیگ‌برتر مشخص شدند / مهدی طارمی مرد سال فوتبال ایران شد
مراسم معرفی بهترین‌های فصل ۹۵-۹۶ فوتبال ایران برگزار شد.

برترین‌های لیگ‌برتر مشخص شدند / مهدی طارمی مرد سال فوتبال ایران شد

مراسم معرفی بهترین‌های فصل ۹۵-۹۶ فوتبال ایران برگزار شد.
برترین‌های لیگ‌برتر مشخص شدند / مهدی طارمی مرد سال فوتبال ایران شد