برجی: نادر مورد وثوق آوینی بود/ قائم مقامی: طالب‌زاده روشنفکری انقلابی از ذات دین است

برجی: نادر مورد وثوق آوینی بود/ قائم مقامی: طالب‌زاده روشنفکری انقلابی از ذات دین است
حجت‌الاسلام قائم مقامی در ششمین محفل اوج هنر که به پاسداشت نادر طالب‌زاده اختصاص دارد گفت: طالب‌زاده روشنفکری انقلابی از ذات دین است.

برجی: نادر مورد وثوق آوینی بود/ قائم مقامی: طالب‌زاده روشنفکری انقلابی از ذات دین است

حجت‌الاسلام قائم مقامی در ششمین محفل اوج هنر که به پاسداشت نادر طالب‌زاده اختصاص دارد گفت: طالب‌زاده روشنفکری انقلابی از ذات دین است.
برجی: نادر مورد وثوق آوینی بود/ قائم مقامی: طالب‌زاده روشنفکری انقلابی از ذات دین است